Τίτλος:
Ζητήματα παιδείας του νέου και νεότερου ελληνισμού : οφειλή στη Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη : πρακτικά ημερίδας, Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022 / επιμέλεια Γεράσιμος Παγκράτης, Παναγιώτα Τζιβάρα, Σπύρος Καρύδης.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Εργαστήριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, 2024 (τυπ. ΕΚΠΑ)
Φυσική περιγραφή:
318 σ.
ISBN:
9789604663248
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα