Τίτλος:
A Greek diptych : Dionysios Solomos and Alexandros Papadiamantis / by Louis Coutelle, Theofanis G. Stavrou, David R. Weinberg
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Minneapolis, Minn. : Nostos Books, 1986
Φυσική περιγραφή:
xi, 113 p. ; 22 cm.
ISBN:
093296303X
Σημειώσεις:
(Series : Nostos book ; no. 15)
Θέματα:

Περιεχόμενα