Τίτλος:
Mundo Neogriego y Europa : contactos, dialogos culturales = Νεοελληνικός κόσμος και Ευρώπη : διάλογοι και πολιτισμικές σχέσεις : V Congreso de Neohelenistas de Iberoamerica / editor Francisco Morcillo Ibanez
Εναλλακτικός Τίτλος:
Νεοελληνικός κόσμος και Ευρώπη : διάλογοι και πολιτισμικές σχέσεις
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Granada : Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos, 2015
Φυσική περιγραφή:
395 p.
ISBN:
9788495905703
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα