Τίτλος:
Όψεις του θρησκευτικού φαινομένου στη λογοτεχνική κριτική του Μεσοπολέμου (1922-1940) / εισαγωγή, επιμέλεια Βασίλης Μακρυδήμας
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Librofilo & CO : ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., 2023
Φυσική περιγραφή:
549 σ. ; 24 εκ.
ISBN:
9786188636910
Σημειώσεις:
(Σειρά : Δοκιμές) -- [Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας), στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», και υλοποιήθηκε με Φορέα Υποδοχής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων].
Θέματα:

Περιεχόμενα