Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το ποιητικόν και φιλολογικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά ενδέκατη
Δημοσίευση:
Εν Αθήναις : [χ. ό.], 1978
Φυσική περιγραφή:
15 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα