Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη δ.φ. λέκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών : σειρά τριακοστή εβδόμη / [επιμέλεια δοκιμίων Σωτηρία Ευ. Θεοχάρη, Ευφροσύνη Εύρ. Αποστόλου-Μπελέρη]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 2002
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 25 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα