Τίτλος:
Μια εκλεκτή έκδοση του «Δίφρου» : το ποιητικό βιβλίο του Γιωργή Κότσιρα «Η πολιορκία του χρόνου
Δημοσίευση:
[Αθήνα : Δίφρος, 1955]
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 20 εκ.
Σημειώσεις:
[Διαφημιστικό φυλλάδιο εκτός εμπορίου].
Περιεχόμενα:
 
Θέματα:

Περιεχόμενα