Τίτλος:
Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου ΣΩΒ. α) Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων : Εκατὸ χρόνια απὸ την ίδρυσίν του (1899-1999), β) Γεώργιος Δροσίνης πενήντα χρόνια από τον θανατό του
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2004
Φυσική περιγραφή:
468 σ. ; 21 εκ.
ISBN:

Σημειώσεις:
Περιοδικό «Μελέτη», Περίοδος Β, τόμος Β (2004) -- Στον παρόντα τόμο περιέχονται οι μελέτες των πρακτικών των Συνεδρίων ΣΩΒ α) Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων : εκατὸ χρόνια απὸ την ίδρυσίν του, (1899-1999) (9-11 Δεκεμβρίου 1999), Μέρος Β’ β) Γεώργιος Δροσίνης πενήντα χρόνια από τον θανατό του (7-9 Ιουνίου 2001), Μέρος Α’.
Θέματα:

Περιεχόμενα