Τίτλος:
Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου ΣΩΒ. α) Δημήτρης Βικέλας (Διημερίς 3-4- Απριλίου 1997), β) Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων : εκατό χρόνια από την ίδρυσίν του (1889-1999) (9-11 Δεκεμβρίου 1999), Μέρος Α’
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2004
Φυσική περιγραφή:
440 σ. ; 21 εκ.
Σημειώσεις:
Περιοδικό «Μελέτη», Περίοδος Β, τόμος Α (2004) - Στον παρόντα τόμο περιέχονται οι μελέτες των πρακτικών των Συνεδρίων ΣΩΒ. α) Δημήτρης Βικέλας (Διημερίς 3-4- Απριλίου 1997), β) Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων : εκατὸ χρόνια απὸ την ίδρυσίν του, (1899-1999) (9-11 Δεκεμβρίου 1999), Μέρος Α’. 
Θέματα:

Περιεχόμενα