Τίτλος:
La letteratura neogreca del XX secolo : un caso europo : atti del Convegno internazionale di Studi neogreci inonore di Paola Maria Minucci. Roma, 21-23 novembre 2018 / a cura di Franzesca Zaconne, Paschalis Efthymiou, Christos Bintoudis
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Roma : Sapienza Universita Editrice, 2020
Φυσική περιγραφή:
547 p. ; 24 cm.
ISBN:
9788893771702
Σημειώσεις:
Series : Collana Materiali e documenti ; 67 -- Quest’opera è pubblicata con il contributodel Ministero dell’Istruzione e della Cultura di Cipro.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα