Τίτλος:
Δώρα σεμνά : τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Μάρθα Καρπόζηλου / επιμέλεια Ι. Πολέμης, Α. Μπρούζος, Α. Βογιατζόγλου, Δ. Σ. Γεωργακόπουλος
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2021
Φυσική περιγραφή:
24 εκ. ; 640 σ.; 24 εκ.
ISBN:
9789601225241
Θέματα:

Περιεχόμενα