Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά εικοστή τετάρτη
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1992
Φυσική περιγραφή:
16 σ., 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα