Τίτλος:
Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018 : ΣΤ’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Λουντ, 4-7 Οκτωβρίου 2018 = The Greek world in periods of crisis and recovery, 1204-2018 : 6th European Congress of the European Society of Modern Greek Studies of Modern Greeks, Lund, 4-7 October 2018. Τόμος Α' / επιμέλεια Βασίλειος Σαμπατακάκης
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2020
Φυσική περιγραφή:
τ. 1 από τους 5
ISBN:
9789151963570
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα