Τίτλος:
Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική γραφή» (Δημιουργική γραφή 2019) / επιμελητές Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Άννα Π. Βακάλη.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Φλώρινα : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική γραφή», 2019
Φυσική περιγραφή:
2669 σ.
ISBN:
9786185613006
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα