Τίτλος:
Επί τω αώρω θανάτω εθνικού ποιητού Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, τελευτήσαντος την 24η Ιουλίου 1879
Δημοσίευση:
Λευκάδα : τυπ. Γ. Χριστοδουλοπούλου, 1879
Φυσική περιγραφή:
21 σ. ; 25 εκ
Θέματα:

Περιεχόμενα