Τίτλος:
Πολιτικόν μνημόσυνον Λουκή Ακρίτα τ. Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος : τελεσθέν εν των Παγκυπρίω Γυμνασίω τη πρωτοβουλία της Ε.Κ.Σ.Κ. διά του γραφείου Παιδείας αυτής τη 17 Μαρτίου 1965
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Εν Λευκωσία : «Κυπριακή Εκπαίδευση», 1965
Φυσική περιγραφή:
13 σ. ; 24 εκ.
Σειρά:
Εκδόσεις «Κυπριακής Εκπαιδεύσεως» ; 8
Θέματα:

Περιεχόμενα