Τίτλος:
Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική γραφή» (Δημιουργική γραφή 2017) [Κέρκυρα, 6-8 Οκτωβρίου 2017] / Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική (επιμέλεια)
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
[Κέρκυρα] : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», 2017
Φυσική περιγραφή:
1350 σ.
ISBN:
9786188104792
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα