Τίτλος:
Γεώργιος Τουρλίδης : κριτικά σημειώματα και αυτοτελείς μελέται : Ζ’ (1984-1988)
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1989
Φυσική περιγραφή:
64 σ. ; 22 εκ.
Σημειώσεις:
Τιμητική έκδοσις δια την 25ετηρίδα της συγγραφικής του δράσης.
Θέματα:

Περιεχόμενα