Τίτλος:
Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία : σπουδές, δυνατότητες, προοπτικές / επιμέλεια Βασίλης Τσάφος
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Μεταίχμιο : Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, [2005]
Φυσική περιγραφή:
199 σ. ; 24 εκ.
Σημειώσεις:
[Πρακτικά του 32ου ετήσιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Αθήνα στις 25-27 Νοεμβρίου 2004, Αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου].
Σειρά:
Σεμινάριο ; 32
Θέματα:

Περιεχόμενα