Τίτλος:
Εκατονταετηρίς Ιωάν. Ζαμπελίου : Γιορτές Λόγου και Τέχνης 1956, Περίοδος Β’ : πνευματοκαλλιτεχνικές και τουριστικές εκδηλώσεις στη Λευκάδα 13-23 Αυγούστου 1956
Δημοσίευση:
Αθήναι : Σύλλογος Λευκαδίων, 1956 (τυπ. Γ. Βουκυκλάκης)
Φυσική περιγραφή:
[28] σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα