Τίτλος:
Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών : ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015) : γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία, Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015 = Lucrarile celui de-al III-lea Congres al Neoelenistilor din Tarile Balcanice : Elenismul factor cultural si economic in Balcani (1453-2015) : limba, literatura, arta, societate, Bukuresti, 16-17 octobrie 2015 / επιμέλεια Tudor Dinu
Εναλλακτικός Τίτλος:
Lucrarile celui de-al III-lea Congres al Neoelenistilor din Tarile Balcanice : Elenismul factor cultural si economic in Balcani (1453-2015) : limba, literatura, arta, societate, Bukuresti, 16-17 octobrie 2015
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Bucuresti : UER Press, 2017
Φυσική περιγραφή:
695 σ.
ISBN:
9786069432211
Σημειώσεις:
Διοργανώνεται από το Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας και την  Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα