Τίτλος:
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική γραφή» (Δημιουργική γραφή 2015) [Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015] / Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική (επιμέλεια)
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Φλώρινα : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών«Δημιουργική Γραφή», 2015
Φυσική περιγραφή:
2 τ.
ISBN:
9786188104730
Σημειώσεις:
Πρόσβαση και από : http://cwconference.web.uowm.gr/archives/2nd_cw_conference_volume_1.pdf (τ. 1)  -- http://cwconference.web.uowm.gr/archives/2nd_cw_conference_volume_2.pdf (τ. 2)
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα