Τίτλος:
Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [8-11 Ιουλίου 2015]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017
Φυσική περιγραφή:
4 τ.
ISBN:
9789604661695 / 9789604661168 / 9789604661661/ 9789604661671
Περιεχόμενα:
τ. 1. Βυζαντινή φιλολογία, Νεοελληνική φιλολογία -- τ. 2. Γλωσσολογία -- τ. 3. Κλασική φιλολογία -- τ. 4. Λαογραφία.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα