Τίτλος:
Exposition du Centenaire de Solomos / [documentation reunie par Octave Merlier ; avec le concours de Nakis Pierris ; photographies de Maurice Huet ; presentation de l’ exposition par Neocles et Mme Coutouzis ; Catalogue redige par Octave Merlier revu, corrige, complete et mis en grec par N. Detzortzis]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Athenes : Institut Francais d’Athenes, 1957 (presses Institut Francais d’ Athenes)
Φυσική περιγραφή:
239 p. ; 25 cm
Σημειώσεις:
Κείμενο στα γαλλικά και ελληνικά σε αντικρυστές σελίδες.
Θέματα:

Περιεχόμενα