Τίτλος:
Μνήμη Νίκης Λαδάκη-Φιλίππου (1937-2003) : φιλολογικό μνημόσυνο / επιμέλεια έκδοσης Ανδρεανή Ηλιοφώτου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Λευκωσία : Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, 2005 (τυπ. Σ. Λειβαδιώτης Λτδ)
Φυσική περιγραφή:
24 σ. ; 41 σ.
ISBN:
996390890X
Σημειώσεις:
Εκδίδεται με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Θέματα:

Περιεχόμενα