Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γ. Αθ. Τουρλίδη : σειρά εικοστή πέμπτη / [επιμέλεια δοκιμίων Σωτηρία Ε. Θεοχάρη]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1993
Φυσική περιγραφή:
15 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα