Τίτλος:
Γεώργιος Τουρλίδης : ο ποιητής και φιλόλογος : κριτικά σημειώματα (Δ’ 1979-1980) : συμπλήρωμα (1976)
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1980 (τυπ. Δ. Τσιπόπουλος)
Φυσική περιγραφή:
64 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα