Τίτλος:
Γεώργιος Τουρλίδης : ο ποιητής και φιλόλογος : κριτικά σημειώματα (Γ’ 1977-1978) : συμπλήρωμα (1969-1978)
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1979 (τυπ. Δ. Τσιπόπουλος)
Φυσική περιγραφή:
60 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα