Τίτλος:
Πρακτικά της 2ης συνάντησης εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 14-16 Μαρτίου 2003 = Proceedings of the 2nd Athens postraduade conference, Department of Philology, University of Athens, 14-16 March 2003 / επιμέλεια έκδοσης Ν. Λαβίδας, Ε. Νουχουτίδου, Ε. Κανελλοπούλου, Μ. Μπομποτά, Α. Δίμτσα, Π. Χατζηγεωργίου, Ε. Μιμίδου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005
Φυσική περιγραφή:
459 σ. ; 29 εκ.
Σημειώσεις:
«Ο τόμος αυτός αφιερώνεται στην καθ. Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού» -- Από τη σ. 7.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα