Τίτλος:
Πρακτικά 5ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29-31 Μαΐου 2009 = Proceedings 5th Athens Postograduate Conference of the Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens 29-31 May 2009 / εκδοτική επιτροπή Ελένη Βρυνιώτη, Αθανάσιος Γεωργακόπουλος, Χαράλαμπος Θεμιστοκλέους, Χριστόφορος Κοντονικολής, Βασιλική Κουσουλίνη, Αγγελική Παπαδοπούλου, Νικήτας Σταματελόπουλος, Γεωργία Φραγκάκη, Νάντια Φραγκούλη / εκδοτική επιτροπή Ελένη Βρυνιώτη, Αθανάσιος Γεωργακόπουλος, Χαράλαμπος Θεμιστοκλέους, Χριστόφορος Κοντονικολής, Βασιλική Κουσουλίνη, Αγγελική Παπαδοπούλου, Νικήτας Σταματελόπουλος, Γεωργία Φραγκάκη, Νάντια Φραγκούλη
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009
Φυσική περιγραφή:
547 σ. ; 29 εκ.
ISBN:
9789604660568
Σημειώσεις:
Εναλλακτική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, https://sites.google.com/site/athenspostgraduateconference/5thapc
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα