Τίτλος:
Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα : συνάντηση εργασίας νέων ερευνητών : πρακτικά : ερευνητικά ζητήματα, πορίσματα της έρευνας / επιμέλεια Άννα Ταμπάκη, Μαρία Σεχοπούλου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ : «Χρυσαλλίς : πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του «εθνικού χαρακτήρα» στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα», 2015
Φυσική περιγραφή:
195 σ. ; 23 εκ.
ISBN:
9786188094345
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ 2007-2013.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα