Τίτλος:
Judeo espaniol : Textos satiricos judeoespanoles : de salonicenses o sobre salonicenses = Ισπανοεβραϊκά σατιρικά κείμενα από και για τους Θεσσαλονικείς Εβραίους = Satirical texts in Judeo-Spanish by and about the Jews of Thessaloniki : πρακτικ του 4ο Διεθνές Συνέδριο Ισπανο-Εβραϊκής Γλώσσας, 26-28 Οκτωβρίου 2008 : proceedigns of the 4th International conference o the Judeo-Spanish Language, 26-28 October 2008 / επιμέλεια Ρένα Μόλχο, Χίλαρυ Πόμεροϋ και Ελένα Ρομέρο [edited by Rena Molho, Hilary Pomeroy and Elena Romero]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Ετς Αχαιμ, 2011
Φυσική περιγραφή:
300 p. ; 23 cm.
Σημειώσεις:
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Jewish Community of Thessaloniki -- Από τη σ. τ.
Θέματα:

Περιεχόμενα