Τίτλος:
Judeo Espaniol : Η κοινωνική και πολιτισμική ζωή στη Θεσσαλονίκη μέσα από τα ισπανο-εβραϊκά κείμενα : πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ισπανο-Εβραϊκής Γλώσσας [17 & 18 Οκτωβρίου 2004] = La vida social y cultural en Salonica a traves los textos judeo-espagnoles = [Social and cultural life in Salonika through judeo-spanish texts] : [3rd International Conference on Judeo-Spanish] / επιμέλεια Ρένα Μόλχο
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Ετς Αχαιμ, 2008
Φυσική περιγραφή:
235 p. ; 23 cm.
Σημειώσεις:
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Communita Judia de Thessaloniki -- Από τη σ. τ.
Θέματα:

Περιεχόμενα