Τίτλος:
Antidoron : aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland / door vrienden en leerlingen
Δημοσίευση:
[Leiden : s.n., 1956?]
Φυσική περιγραφή:
131 p. ; 24 cm.
Θέματα:

Περιεχόμενα