Τίτλος:
Greek research in Australia : proceedings of the fourth Biennial Conference of Greek Studies, Fliners University, September 2001 / editors Elizabeth Cloe, Michael Tsianikas, George Frazis
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Adelaide, SA : The Flinders University of South Australia, Department of Languages-Modern Greek, 2003 ; (Melbourne : pr. Ellikon Fine Prints)
Φυσική περιγραφή:
xii, 477 p. ; 21 cm.
ISBN:
0725811145
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα