Τίτλος:
Η τουρκική λογοτεχνία : Τούρκοι λογοτέχνες του εικοστού αιώνα : Τούρκοι λογοτέχνες γράφουν και μιλούν για τους Ρωμιούς : πρακτικά επιστημονικών ημερίδων, Αθήνα 27 Μαρτίου 2004 και 21 Ιανουαρίου 2006 : πέμπτη και έκτη Επιστημονική Ημερίδα
Εναλλακτικός Τίτλος:
Τουρκική λογοτεχνία : Τούρκοι λογοτέχνες του εικοστού αιώνα : Τούρκοι λογοτέχνες γράφουν και μιλούν για τους Ρωμιούς : πρακτικά δύο ημερίδων
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2007 (τυπ. Γ. Αργυρόπουλος ΕΠΕ)
Φυσική περιγραφή:
263 σ. ; 21 εκ.
ISBN:
9789608770383
Σημειώσεις:
(Σειρά : Πρακτικά συνεδρίων ; 5).
Θέματα:

Περιεχόμενα