Τίτλος:
Ψηφιακές τεχνολογίες & νεοελληνική φιλολογία : ο φιλόλογος ως δημιουργός, διαχειριστής και χρήστης ψηφιακού περιεχομένου : Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 / Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα», ειδίκευση Νοελληνικής Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Πάτρα : Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014
Φυσική περιγραφή:

Σημειώσεις:
Τα πρακτικά της Ημερίδας είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf μόνο στο Διαδίκτυο.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα