Τίτλος:
Estudios Neogriegos en Espana e Iberoamerica : intervenciones en el I congreso de Neohelenistas de la Peninsula Iberica e Iberoamerica) / M. Morfakidis, I. Garcia Galvez (eds.)
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Granada : Athos-Pergamos : Fundation de la Cultura : Helenica Soiedad Hispanica de Estudios Neogriegos, 1997
Φυσική περιγραφή:
2 v. ; 24 cm.
ISBN:
8492284722 (set) / 8492284730 (v. 1) / 8492284749 (v. 2)
Περιεχόμενα:
v.1. Los estudios Neogriegos, didactica, lengua y traducion--v. 2. Historia, Literatura y tradicion.
Θέματα:

Περιεχόμενα