Τίτλος:
D' une frontiere a l' autre : mouvements de fuits, mouvements discontinus dans le monde neo-hellenique : presences neo-helliniques dans les pays francophones ici-maintanant et ailleurs, Universite Charles de Gaulle-Lille 3 : actes du XXe Colloque International des Universites Francophones, 24-26 Mai 2007 / textes reunis par Contantin Bobas
Εναλλακτικός Τίτλος:
Από το ένα στο άλλο σύνορο : τάσεις φυγής, λύσεις συνέχειας στον νεοελληνικό κόσμο : νεοελληνικά θέματα στις γαλλόφωνες χώρες
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Athenes ; Lille : Gavrielides : Presses Universitaires de Septentrion, 2009 (impr. Theodoros Delis)
Φυσική περιγραφή:
614 p. ; 21 cm.
ISBN:
9789603364429
Θέματα:

Περιεχόμενα