Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά εικοστή εβδόμη
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1995
Φυσική περιγραφή:
15 σ. ; 21 εκ.
Σειρά:
Σειρά εικοστή εβδόμη
Θέματα:

Περιεχόμενα