Τίτλος:
Workshop for Balkan authors and translators : conference minutes, Alexandroupolis, 29-30 August, 1998
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Athens : National Book Center, 1999
Φυσική περιγραφή:
89 p. ; 28 cm.
ISBN:
9607894235
Σημειώσεις:
National Book Center of Greece, Ministry of Culture, Prefecture of Evors-Municipality of Alexandroupolis -- From t. p.
Περιεχόμενα:
Literary reality in the Balkans : determining conditions and factors -- The Balkans : literary crossroads and parallel pahts -- Balkan literature : open to the four points of the horizon.
Θέματα:

Περιεχόμενα