Τίτλος:
Βιογραφία και κρίσεις περί του Κ. Παπαρρηγοπούλου και του έργου αυτού
Δημοσίευση:
Εν Αθήναις : Ελευθερουδάκης, 1926
Φυσική περιγραφή:
31 σ. ; 17 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα