Τίτλος:
Φιλολογικόν μνημόσυνον του ποιητού Κωστή Παλαμά εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω την 11.4.1943
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Λευκωσία : Κυπριακά Γράμματα : 1943 (τυπ. «Νέος Κόσμος» Θ. Γ. Κυριακίδης)
Φυσική περιγραφή:
41 σ. ; 17 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα