Τίτλος:
Αναδρομικά και προδρομικά : approaches to texts in early modern Greek : papers from the conference Neograeca Medii Aevi V, Exeter College, University of Oxford, September 2000 / edited by Elizabeth Jeffreys and Michael Jeffreys
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Oxford : University of Oxford, Faculty of Medieval and Modern Languages, 2005 (Eynsham, Oxfordshire : typ. Information Press)
Φυσική περιγραφή:
vii, 539 p. ; 23 cm.
ISBN:
0955018307
Θέματα:

Περιεχόμενα