Τίτλος:
Αφιέρωμα στον ποιητή Βασίλη Λαμπρολέσβιο
Δημοσίευση:
Αθήναι : Πρωτότυπη Φιλολογική Επιθεώρηση, 1969
Φυσική περιγραφή:
18 σ. ; 24 εκ.
Σημειώσεις:
Παράρτημα Πρωτότυπης Φιλολογικής Επιθεώρησης.
Θέματα:

Περιεχόμενα