Τίτλος:
Λεύκωμα ενθυμημάτων : Βασίλη Μιχαηλίδη 1850-1917, Δημήτρη Λιπέρτη 1866-1937
Δημοσίευση:
[Λευκωσία] : Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1988 (τυπ. Ζαβαλλής)
Φυσική περιγραφή:
29 σ. ; 21 εκ.
ISBN:
996342015X
Σημειώσεις:
Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα.
Θέματα:

Περιεχόμενα