Τίτλος:
Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα : πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 10-12 Μαΐου 2002 / επιμέλεια Αστέριος Αργυρίου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2004 (τυπ. Χ. Ζαχαρόπουλος, Δ. Σιταράς)
Φυσική περιγραφή:
2 τ. ; 24 εκ.
ISBN:
9604067646
Θέματα:

Περιεχόμενα