Τίτλος:
Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα : πρακτικά ημερίδας, Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2005
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού : Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2007 (τυπ. Γραφικές Τέχνες Γ. Αργυρόπουλος)
Φυσική περιγραφή:
95 σ. ; 24 εκ.
ISBN:
9789607743381
Θέματα:

Περιεχόμενα