Τίτλος:
Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 1453-1981 : πρακτικά του Α' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1988 / επιμέλεια Αστέριος Αργυρίου, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1999
Φυσική περιγραφή:
2 τ. ; 24 εκ.
ISBN:
96003448605
Θέματα:

Περιεχόμενα