Τίτλος:
Το βιβλιογραφικό προσκήνιο στην Ελλάδα σήμερα : πρακτικά πρώτου Συνεδρίου Ελληνικής Βιβλιογραφίας, Αθήνα, 21-22 Οκτωβρίου 1989
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο : Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολλεγίου Αθηνών, 1990 (τυπ. Γ. Αργυρόπουλος)
Φυσική περιγραφή:
372 σ. ; 25 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα